• afhaf

BIZ hakda

Cixi Kuangyan Hongpeng Açyk önümler zawody, ajaýyp Hangzhou aýlagynda ýerleşýär, merkez Şanhaýda, Hangzhou, Ningbo, Altyn üçburçluk, Zhejiang senagat we söwda şäheri, marina, Hangzhou şäheriniň gündogaryndan 130 km günbatarda ýerleşýär. Ningbo porty 65 kilometr, Hangzhou aýlagynyň deňiz köprüsinden 5 km uzaklykda we Şanhaý deňziň aňyrsynda ýerleşýär. Ajaýyp gurşaw, amatly transport, maglumat, geografiki ýerleşiş tebigat tarapyndan baýdyr. Zawodyň has çalt üpjün edip biljek iň oňat şerti, müşderi üçin netijeli hyzmat.

Habar býulleteni

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Bahasy üçin sorag